Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Огірко Ігор Васильович

worker професор,
завідувач кафедри,
доктор фізико-математичних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Управління проектами ВП–5Е 311а
- - -

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Електронні видання Р-41 304
Електронні видання Р-41 304
3 Управління проектами ВП–5Е 317
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Формування наукових публікацій ІСТ-5, КН-5 311а
Формування наукових публікацій КН-5 311а

Посада

Професор і завідувач кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

ScopusID:

6506165229

OrcidID:

0000-0003-1651-3612

Google Академія:

Ігор Огірко

Wikipedia:

Ігор Огірко

Освіта

1969 року закінчив Львівську середню школу № 11, а 1974 року — Львівський університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика». Працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті ім. Івана Франка у 1974—1996 роках. 1978 року у Львові захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Також працював завідувачем відділу чисельних методів механіки ЛНУ ім. Івана Франка. 1990 року в Казанському університеті захистив докторську дисертацію. В роботі розробляв моделі нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації. 15 вересня 1991 р. пройшов конкурс дійсного члена Академії інформатизації СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт та напрямком. З 1992 р. — професор, завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (нині Українська академія друкарства). Професор кафедри електронних видань цього вишу.

У Львівському державному університеті фізичної культури працює з 1995 року, в 1997—1999 роках — професор кафедри ТіМОПС. З 2006 року по 2012 рік — професор кафедри економіки, інформатики та кінезіології. Член cпеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт Львівського державного університету фізичної культури (2005—2012). Викладає курси «Прикладна математика», «Інформатика для аспірантів».

Науково-педагогічна діяльність

Наукові напрямки досліджень — нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджував оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Використовувались ітераційні та комп'ютерні методи розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь.

Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та Львівському національному університеті[1]. Постійний член редакційних колегій збірників наукових праць. З 2005 р. по 2008 навчальний рік — голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету ім. Івана Франка по спеціальностях економічна кібернетика. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Загура Ф. І. за фахом «24.00.01 — олімпійський і професійний спорт».

У дослідженні «Культурометрія — метод оцінки, моделювання та аналізу» принципи культурології органічного інтегруються в науково-освітні явища і стають важливими чинниками як мотивації навчальної діяльності студента, так і визначальним засобом для досягнення бажаного результату у професійному становленні. У науковий обіг професійної освіти професор І. Огірко вводить термін «культурометрія», який свідчить про інтеграцію навчальних дисциплін гуманітарного і технічного циклів. Інноваційні процеси педагогіки співробітництва, запроваджувані доктором І. Огірком, свідчать про успішні пошуки шляхів та методів використання культурологічних методів у навчанні студентів на прикладі викладання різних навчальних дисциплін технічного профілю.

Автор 156 наукових праць, серед яких три монографії. Автор книг «Оптимізація деформації друкарських форм», «Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин». Має 12 авторських свідоцтв на винаходи.

Нагороди

Нагороджений грамотами Української академії друкарства, Вищої Атестаційної Комісії України, Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність.

Публікації

 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання // Тез. докл. VII науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 вересня — 2 жовтня 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С. 5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу // Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — К.: Наукова думка, 1976. — С. 59—62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С. 26—30.
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла… // Інженерно-фізичний журнал. — 1984. — Т. 47. — № 2 (серпень). — С. 332.
 • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції // Інститут проблем міцності. — 1986. — № 2. — C. 69—72.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень // Формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2011. — № 22. — С. 232—236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень // Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. — Львів, 2011. — Ч. 2. — С. 398—400.
 • Райтер Р., Ласько О. Огірко І., Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла // Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі України. — Луцьк, 2012. — № 4 (20). — С. 464—469.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 50—56.
 • Ших Ю. А., Огірко І. В. Віртуальне паломництво — інтернет технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа. — Львів : УАД. — № 2 (58). — 2012. — С. 77—81.
 • Криницька І. П., Огірко І. В. Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім'ї в сучасних інформаційних технологіях. Поліграфія і видавнича справа. — Львів : УАД, 2012. — № 2 (58). — С. 81—88.
 • Огірко І. В., Дмитришин А. Управлінння якістю проекту книги // Кваліологія книги. — Львів УАД, 2012. — С. 259—265.

Детальніше можна переглянути за посиланням

Контактна інформація

📧 ogirko@gmail.com

 +380-67-793-16-38

 ogirko1

 +380-66-471-65-07

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf