Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Управління проектами

worker

Огірко,
Ігор Васильович

професор,
завідувач кафедри,
доктор фізико-математичних наук

Зразки тестів.docx

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА.doc

Cилабус дисципліни

 Посилання

Предмет дисципліни

Предметом дисципліни є принципи та закономірності, що притаманні проектам у всіх областях діяльності, а також методи, засоби та комп’ютерні технології щодо успішного впровадження проектів.

Мета дисципліни

Мета дисципліни полягає в наданні студентам знань, вмінь та уявлень про методологію управління проектами в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Особливості проектів

Будь-який проект передбачає перебіг певної кількості фаз (стадій, етапів). Для цього потрібно вміти управляти проектом. Нині важко назвати хоча б один великий проект, що здійснився поза межами методології управління проектами.

За допомогою методів управління проектами визначають цілі проекту, обґрунтовують його й оцінюють життєздатність; виявляють структуру проекту (підцілі, завдання, роботи, які необхідно виконати); визначають необхідні обсяги та джерела фінансування; підбирають виконавців, зокрема за допомогою торгів і конкурсів; готують і укладають контракти; визначають терміни реалізації проекту; складають графік виконання робіт; розраховують необхідні ресурси, кошторис і бюджет проекту; планують і враховують ризики; забезпечують контроль за реалізацією проекту.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

  • Лабораторна робота 1.pdf
  • Мультимедійне видавництво

  • курсова_MM_20.pdf