Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Хамула Орест Григорович

worker професор,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Системи управління електронним документообігом ДК-51м 321
Системи управління електронним документообігом ДК-51м 321
3 Системи управління електронним документообігом ДК-51м 321
Системи управління електронним документообігом ДК-51м 321

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Шрифт та типографіка ДзМ-51 321
WEB-технології Рк-41 321

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Цифрові медіатехнології (для ГМ) ГМ-51 317
Цифрові медіатехнології (для ГМ) ГМ-51 317
3 Цифрові медіатехнології (для ГМ) ГМ-51 305
Цифрові медіатехнології (для ГМ) ГМ-51 305

Посада

Професор кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

ScopusID:

57211300700

OrcidID:

0000-0003-0926-9156

Освіта

У 1985 році закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва» і отримав кваліфікацію інженер по автоматизації.

В 1996 році поступив в аспірантуру на денну форму та по завершенні в 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології та засобів лазерного контролю вологості паперу і картону в процесі друкування», та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.01. – машини і процеси поліграфічного виробництва.

В 2004 році отримав вчене звання доцента, а в 2020 році професора.

Практична діяльність

Після закінчення інституту в 1985 році був скерований на Яворівське об’єднання «Сірка» інженером електриком. З 1985 року по 1987 рік служба в армії. В 1987 році по 1991 рік, після демобілізації, працював в Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології та стандартизації на посаді інженера електронника.

Наукові інтереси

 • Теоретико-методологічні аспекти використання теорії графів та теорії попарних порівнянь у вирішенні питань визначення пріоритетності критеріїв впливу на процеси створення та відтворення мультимедійних видань;
 • Удосконалення технологій оптимізації відтворення мультимедійних видань на мобільних пристроях;
 • Розробка інформаційних технологій створення електронних мультимедійних видань;
 • Розробка та оптимізація параметрів комп’ютерних шрифтів;
 • Розробка та реалізація дистанційної форми навчання в академії.

Під моїм керівництвом захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та одну на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 • Васюта С.П. «Інформаційна технологія проектування шрифтів для електронних видань», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 25.10.2013р.,
 • Яців М.Р. «Інформаційна технологія проектування мультимедійних видань для потреб інклюзивної освіти», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 17.09.2015р.,
 • Сорока Н.В. «Моделі інформаційної технології проектування користувацького інтерфейсу інтерактивних електронних видань», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 08.06.2017р.
 • Конюхов А. Д. «Моделі інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням інфографіки», доктор філософії, спеціальність 126 – інформаційні системи та технології, 18.03.2021р.

 

Брав участь в атестації наукових кадрів як член разових спеціалізованих вчених рад:

 • - член разової спеціалізованої вченої ради ДФ.35.101.003.
 • - член разової спеціалізованої вченої ради ДФ.35.101.005.

 

Виконував функції наукового керівника та відповідального виконавця наукової теми (проекту):

 • виконавець госпдоговірної теми №931-2020 на тему «Дослідження та розробка технології створення комплекту шрифтів».
 • керівник госпдоговірної теми №931-2021 на тему «Розробка технології створення інтерактивного мультимедійного видання на базі ТзОВ «Видавництво «Свічадо».

Публікації

Автор та співавтор більше 150 публікацій, з них 133 наукового та 18 навчально-методичного характеру, серед них: 1 патент на винахід; 3 авторських свідоцтва, два підручники з Грифом МОН України, монографія, навчальний посібник, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 27 статей англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Останні основні публікації:

 • Хамула О. Г.  Планування діяльності інтернет-книгарень. /О. Г. Хамула, О. О. Сосновська / Наукові записки УАД. № 2 (63). 2021. С.191-197.
 • Khamula O., Tymchenko O. Vasjuta S., Sosnovska O., Mlynko A Comparison of Methods for Identifying the Priority Hierarchy of Influencing Factors / Proceedings of the 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, Khmelnytskyi, Ukraine, March 23-25, 2022. CEUR Workshop Proceedings3156, CEUR-WS.org 2022. pp.  228-237.
 • Khamula O., Tymchenko O. Vasjuta S., Sosnovska O., Lukovska O., Dorosh S. Using Fuzzy Logic in the Research of the Data Visualization Process in Infographics. Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities (SCIA-2022). Lviv, Ukraine, October 20, 2022. pp. 116-127.
 • Khamula O., Tymchenko O. Havrysh, B., Kovalskyi, B., Tymchenko, O.O., Vasjuta S. Information Technology Development in Correction Method of Geometric Distortions of Text Images. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 199–202, 9321890.
 • Хамула О. Г. Синтез моделі факторів шрифтового оформлення інфографіки /О. Г. Хамула, С. П. Васюта / Поліграфія і видавнича справа. № 1 (83). 2022. С. 59-65.

Участь в європейському гранті Tempus Tacis

Протягом 1999-2004рр. брав участь в Європейському гранті Tempus Tacis на тему «Розвиток людських ресурсів для видавничої галузі України» за допомогою якого проходив стажування в Лейпцизькому університеті (Німеччина 2001 р.), де ознайомлювався з програмами викладання суміжних дисциплін.

Проходив наукове стажування (підвищення кваліфікації) для освітян, організоване:

 • Корпорацією промоцій поліграфічної галузі та паперового виробництва PRINTPROMOTION (м. Франкфурт, Німеччина) в технологічному центрі поліграфії AZP м. Хемніц (Німеччина), отримав сертифікат (04.11.2005р.);
 • Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща), отримав сертифікат (08.02.2019р.).
 • Ягелонським Університетом м. Краків в період з 11 вересня по 17 жовтня 2021 року (6 ECTS credits, сертифікат SZFL-000689)
 • Успішно завершив навчальний курс тривалістю 10 год на ІТ фірмі «SoftServe» в період з 7 липня по 4 серпня 2022 року (сертифікат ТМ №2022/00279).

Контактна інформація

📧 khamula@uad.lviv.ua

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf