Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Хамула Орест Григорович

worker професор,
кандидат технічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Основи видавництва та поліграфії Р-3, Рк-3 306
Основи видавництва та поліграфії Р-4, Рк-4 306
3 Мультимедійні технології Рк-5м 418
Мультимедійні технології Рк-5м 305

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Оптимізація веб-сайту Р-5м 305
Оптимізація веб-сайту Р-5м 413
2 Системи управління електронним документообігом ДК-51м 306
Системи управління електронним документообігом ДК-51м 306
3 Системи управління електронним документообігом ДК-51м 306
Системи управління електронним документообігом ДК-51м 306

Посада

Професор кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

ScopusID:

57211300700

OrcidID:

0000-0003-0926-9156

Освіта

У 1985 році закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва» і отримав кваліфікацію інженер по автоматизації.

В 1996 році поступив в аспірантуру на денну форму та по завершенні в 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології та засобів лазерного контролю вологості паперу і картону в процесі друкування», та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.01. – машини і процеси поліграфічного виробництва.

В 2004 році отримав вчене звання доцента.

Практична діяльність

Після закінчення інституту в 1985 році був скерований на Яворівське об’єднання «Сірка» інженером електриком. З 1985 року по 1987 рік служба в армії. В 1987 році по 1991 рік, після демобілізації, працював в Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології та стандартизації на посаді інженера електронника.

Наукові інтереси

 • Теоретико-методологічні аспекти використання теорії графів та теорії попарних порівнянь у вирішенні питань визначення пріоритетності критеріїв впливу на процеси створення та відтворення мультимедійних видань;
 • Удосконалення технологій оптимізації відтворення мультимедійних видань на мобільних пристроях;
 • Розробка інформаційних технологій створення електронних мультимедійних видань;
 • Розробка та оптимізація параметрів комп’ютерних шрифтів;
 • Розробка та реалізація дистанційної форми навчання в академії.
 • Під моїм керівництвом захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:
 • Васюта С.П. «Інформаційна технологія проектування шрифтів для електронних видань», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 25.10.2013р.,
 • Яців М.Р. «Інформаційна технологія проектування мультимедійних видань для потреб інклюзивної освіти», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 17.09.2015р.,
 • Сорока Н.В. «Моделі інформаційної технології проектування користувацького інтерфейсу інтерактивних електронних видань», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 08.06.2017р.

Публікації

Автор та співавтор 151 публікацій, з них 133 наукового та 18 навчально-методичного характеру, серед них: 1 патент на винахід; 3 авторських свідоцтва, два підручники з Грифом МОН України, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 10 статей англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Основні праці

 • Хамула О. Г. Комп’ютерно-видавничі технології / Частина 1, Навчальний посібник. – Львів : УАД, 2007, - 168с;
 • Хамула О. Г. Scribus – програма верстки для видавничих систем / О. Хамула, Л. Дмитрів / Навчальний посібник. Львів: Світ, 2015. – 240с.
 • Хамула О. Г. Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відео контентом / О.Г. Хамула, А.М. Терновий, С.П. Васюта / Поліграфія і видавнича справа. № 1 (71). 2016. С.51-59.
 • Хамула О. Г. Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відеоконтентом / О.Г. Хамула, А.М. Терновий, С.П. Васюта / Наукові записки УАД. № 1 (52). 2016. С.87-93.
 • Хамула О. Г. Збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / О. Хамула, Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Колосовська та інші / Навчальне видання. – Львів: ЛНУ ім..Ів. Франка, 2017. – 472с.
 • Хамула О. Г. Синтез моделі факторів композиційного формлення інфографіки. / О.Г. Хамула, С.П. Васюта / Поліграфія і видавнича справа. № 2 (74). 2017. С. 59-65.
 • Хамула О. Г. Сучасні проблеми управління підприємствами електронної торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / О.О. Сосновська, О.Г. Хамула // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса, 2018. — №18. – С. 209-213. Режим доступу до ресурсу: http://market-infr.od.ua/uk/18-2018.
 • О. Khamula. Infographic development features for distance learning needs / О. Khamula, A. Konyukhov / International scientific and practical confe-rence «Prospects for the development of technical sciences in EU countries Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek: Izdebnieciba «Baltija Publishing». 2018. р. 132-134.
 • Хамула О.Г. Вплив внутрішніх факторів на процес управління маркетинговою діяльністю / О.О. Сосновська, О.Г. Хамула // Наукові записки : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 2019. – № 2 (59). – С. 125-133.

Стажування

Протягом 1999-2004рр. брав участь в Європейському гранті Tempus Tacis на тему «Розвиток людських ресурсів для видавничої галузі України» за допомогою якого проходив стажування в Лейпцизькому університеті (Німеччина 2001 р.), де ознайомлювався з програмами викладання суміжних дисциплін.

Проходив наукове стажування для освітян, організоване:

 • Корпорацією промоцій поліграфічної галузі та паперового виробництва PRINTPROMOTION (м. Франкфурт, Німеччина) в технологічному центрі поліграфії AZP м. Хемніц (Німеччина), отримав сертифікат (04.11.2005р.);
 • Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща), отримав сертифікат (08.02.2019р.).

Контактна інформація

📧 khamula@uad.lviv.ua

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf