Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Опрацювання мультимедійної інформації

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

Lab_02.pdf

Lab_03.pdf

Lab_04.pdf

Vstup.pdf

Lab_05.pdf

Lab_06.pdf

Файл_шаблон_аудіо.fla

Lab_07.pdf

Lab_08.pdf

Lab_09.pdf

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Опрацювання мультимедійної інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Мета навчальної дисципліни: вивчення основних задач, принципів і технологічних особливостей опрацювання мультимедійної інформації з використанням методів інтерактивності на основі створення нелінійних презентацій.

Завдання навчальної дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію мультимедійних проектів;
 • створення лінійних презентацій із застосуванням мультимедійного контенту;
 • програмне забезпечення для побудови анімаційних роликів;
 • види анімації та методи її впровадження;
 • розміщення аудіо інформації в презентаційний проект;
 • створення інтерактивних кнопок та меню;
 • використання скриптів для стоврення нелінійних презентацій в мережі Інтернет;
 • перспективи розвитку інформаційних технологій впровадження у життя мультимедіа контенту;

і вміти:

 • проектувати основні методи створення анімаційних презентацій;
 • аналізувати мультимедійну інформацію для впровадження її у презентації різних типів;
 • використовувати програмне та апаратне забезпечення для створення нелінійних мультимедійних презентацій.

Предмет дисципліни: методи опрацювання мультимедійної інформації.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf