Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Опрацювання аудіо та відео інформації

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

Завдання з предмету ОАВІ.pdf

Додаток_1 Початок роботи над відеопроектом.pdf

Додаток_2 зразок Пояснювальної записки.pdf

ProCoder_2.pdf

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Опрацювання аудіо та відео інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «ВИдавництво та поліграфічна справа» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Метою є вивчення основних задач, принципів і особливостей опрацювання відеоінформації на всіх етапах технологічного процесу: створення відеозображень та введення їх на ПК; обробки та оптимізації відеофайлів; монтажування відеофільму за допомогою сучасних програмних засобів і виводу готових відеоданих для виготовлення мультимедійних та електронних видань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 1. Основні характеристики і принципи побудови аналогових відеозображень;
 2. Основні характеристики і принципи побудови цифрових відеозображень;
 3. Апаратне та програмне забезпечення для реалізації технологічного процесу створення, введення, обробки, збереження та виводу відеоінформації;
 4. Методи монтажування відеокліпів із створенням плавних переходів між кадрами, накладанням звуку, титрів і створенням інтерактивних меню у програмах обробки відеозображень;
 5. Способи та алгоритми стиснення відеоінформації з подальшою оптимі­зацією її для мультимедійних видань.

і вміти:

 1. Проектувати апаратні та програмні засоби для створення і обробки відеоінформації;
 2. Використовувати необхідне програмне забезпечення для створення, обробки, оптимізації та збере­ження відеоінформації;
 3. Працювати в програмах обробки відеозображень і максимально використовувати їх можливості для створення інтерактивних мультимедійних відеороликів.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf