Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Інформаційна безпека електронних ресурсів

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

Лабораторна робота 1.pdf

Cилабус дисципліни

Посилання

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційна безпека електронних ресурсів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів бакалаврів «Технологія електронних мультимедійних видань» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Мета навчальної дисципліни: вивчення основних задач, принципів і технологічних особливостей систем безпеки електронних ресурсів, аналіз можливих небезпек та визначення рівня загроз, що можуть призвести до несанкціонованих вторгнень чи атак на електронні ресурси та документи у автома­тизованих системах документообігу (АСДО), засвоєння ключових аспектів захисту програм і даних при виготовленні та розповсюдженні електронних видань.

Завдання навчальної дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні підсистем, що реалізують функціональні можливості електронних ресурсів на прикладі побудови авто­матизованих систем електронного документообігу;
 • задачі інформаційної безпеки і способи їх вирішення;
 • методи та алгоритми криптографічного шифрування інформації, використання їх при побудові систем захисту;
 • криптографічні протоколи обміну даних з відкритим ключем та аутентифікації електронних повідо­млень (цифрові підписи та сертифікати);
 • апаратне та програмне забезпечення для реалізації систем захисту;
 • методи захисту електронних видань;
 • стенографічний та семантичний захист інформації в електронних документах;
 • причини послаблення засобів захисту і контролю інформації, побудова надійних концепції безпеки;
 • перспективи розвитку інформаційних технологій захисту та безпеки електронних ресурсів;

і вміти:

 • проектувати основні методи розв’язку задач інформаційної безпеки електронних ресурсів;
 • аналізувати ефективність роботи систем контролю і захисту інформації від можливих атак;
 • використовувати програмне та апаратне забезпечення для створення адекватного контролю і захисту електронних видань згідно встанов­леного рівня таємності та доступності інформації.

Предмет дисципліни: методи захисту електронних ресурсів.


Матеріали до дисципіни

  Google Drive

Зразки робіт

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf