Українська академія друкарства
 • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
 • Телефон: +(380)-67-793-1638

Мультимедійні технології

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Мультимедійні технології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Рекламні та ПР-комунікації» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Мета навчальної дисципліни: вивчення основних задач, принципів і технологічних особливостей опрацювання мультимедійної інформації з використанням методів інтерактивності на основі створення нелінійних презентацій.

Завдання навчальної дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію мультимедійних проектів;
 • створення лінійних презентацій із застосуванням мультимедійного контенту;
 • програмне забезпечення для побудови анімаційних роликів;
 • види анімації та методи її впровадження;
 • розміщення аудіо інформації в презентаційний проект;
 • створення інтерактивних кнопок та меню;
 • використання скриптів для стоврення нелінійних презентацій в мережі Інтернет;
 • перспективи розвитку інформаційних технологій впровадження у життя мультимедіа контенту;

і вміти:

 • проектувати основні методи створення анімаційних презентацій;
 • аналізувати мультимедійну інформацію для впровадження її у презентації різних типів;
 • використовувати програмне та апаратне забезпечення для створення нелінійних мультимедійних презентацій.

Предмет дисципліни: методи опрацювання мультимедійної інформації.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

 • Лабораторна робота 1.pdf
 • Мультимедійне видавництво

 • курсова_MM_20.pdf