Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Комп’ютерні технології графічної творчості

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

Класифікація Flash.pdf

Lek_02.pdf

Lek_03.pdf

Lek_04.pdf

Lek_05.pdf

Lek_06.pdf

Lek_07.pdf

Файл_шаблон_аудіо (1).fla

Lek_08.pdf

Lek_09.pdf

Cилабус дисципліни

 Посилання

Програма вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології графічної творчості» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Книжкова та станкова графіка» денної форми навчання.
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

  • Лабораторна робота 1.pdf
  • Мультимедійне видавництво

  • курсова_MM_20.pdf