Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Інформаційна безпека електронних ресурсів

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

Лабораторна робота 1.pdf

Cилабус дисципліни

Посилання

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційна безпека електронних ресурсів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів бакалаврів «Технологія електронних мультимедійних видань» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.


Матеріали до дисципіни

  Google Drive

Зразки робіт

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.