Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Васюта Світлана Петрівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Цифрові медіатехнології Р-21, Рк-21 312
Цифрові медіатехнології Р-21 312
2 Інформаційний дизайн у документознавстві ДК-51м 312
Інформаційний дизайн у документознавстві ДК-51м 312
3 Інформаційний дизайн у документознавстві ДК-51м 312
Інформаційний дизайн у документознавстві ДК-51м 312

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Електронні видання, веб-дизайн Р-31 317
Електронні видання, веб-дизайн Р-31 305
2 Цифрові медіатехнології Рк-31 312
Цифрові медіатехнології Рк-31 312

Посада

Доцент кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

ScopusID:

57204950266

OrcidID:

0000-0003-0079-9740

Освіта

У 2006 році закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» і отримала кваліфікацію технолог-дослідник, викладач.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія проектування шрифтів для електронних видань», та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.06. – інформаційні технології.

Практична діяльність

Після закінчення Української академії друкарства в 2006 році була скерована в "Чернівецький промислово-економічний коледж", де працювала викладачем спецдисциплін. З 2011 по 2015 рр. - працювала асистентом на кафедрі інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства. З 2015 по 2019 рр. - старший викладач кафедри ІМТ, а з 2019 - доцент кафедри інформаційних мультимедійних технологій.

Наукові інтереси

теоретичні та практичні аспекти використання інфографіки для візуалізації контенту;

сутність інфографіки, її функції та принципи використання;

методологія сприйняття інформації в інфографіці;

механізми композиційних факторів в дизайні інфографіки.

Публікації

Автор та співавтор 48 публікацій з них 42 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 28 праць, з них 22 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus i Web of Science.

Підручники

Васюта С. П., Хамула О. Г., Куць Я.Й., Технологічні особливості створення шрифтів для електронних видань: монографія / С.П. Васюта, Я.Й. Куць, О.Г. Хамула. Львів: Українська академія друкарства, 2020. 184с.

Основні праці

- Васюта С. П. Побудова математичної моделі ієрархії факторів впливу на якість проектування електронних видань для дітей з вадами зору./ О. Хамула, С. Васюта, М. Яців / Наукові записки УАД, Науково-технічний збірник. № 2 (51) – Львів: УАД, 2015, – С.21-28.

-  Васюта С. П. Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв впливу якості мультимедійних видань з відео-контентом. / О. Хамула, А. Терновий, С. Васюта / Наук. технічн. збірник «Поліграфія і видавнича справа».  – Львів: УАД, №1(71), 2016, с. 51-59.

-  Васюта С. П. Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв впливу якості мультимедійних видань з відео-контентом. / Хамула О.Г., Терновий А.М., Васюта С. П./ Наукові записки УАД, Науково-технічний збірник. № 1 (52) – Львів: УАД, 2016, – С. 87-93.

- S. Vаsіutа. Factors of influence of interfaceuse based on mobile applications. / S. Vаsіutа, N. Soroka, O. Khamula./ Scientific papers ukrainian academy of printing, scientific and technical collection. №2 (53) – lviv, 2016. – p. 28-36.

- S. Vаsіutа. Optimization of mathematical model of the impac tfactors hierarchy of the interface use based on mobile./ S. Vаsіutа, N. Soroka, O. Khamula./ Scientific and technical collection “PRINTING AND PUBLISHING” / – Lviv: Ukrainian Academy of Printing, №2 (72), 2016. p. 28-35.

-  Васюта С. П. Синтез моделі факторів композиційного оформлення інфографіки. / С. П. Васюта, О. Г. Хамула / Поліграфія і видавнича справа УАД, Науково-технічний збірник. № 2 (74) – Львів: УАД, 2017. – с. 59-65.

- Васюта С. П., Хамула О. Г., Дудзик М. Використання мультимедійних видань в інклюзивній освіті. «Поліграфічні, мультимедійні, web-технології». Матеріали III-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 жовтня 2018 р. М. Львів) – Львів: Укр. акад. друкарства, 2018, - с. 125-127.

- Vasjuta S., Khamula O., Tymchenko O. Optimization of the Mathematical Model of Factors of Composite design of infographic / The materials at the 2018 IEEE 13th International scientific and technical conference Computer Science and Information Technologies CSIT 2018 in Lviv, Ukraine, 11-14 September, Volumes 2. pp. 58-61.

- Tymchenko, O., Khamula, O., Sosnovska, O.,  Dudzik, M., Vasiuta S. Using the method of pairwise comparisons for the multifactor selection of infographics design alternatives. IEEE Published in: 2019 20th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM) Date of Conference: 23-24 May 2019 Wels, Austria. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8744108;

- Khamula, O.,Soroka, N., Sosnovska, O., Vasiuta S., Kliap, M. Interface Management of Mobile Devices via Electromyography. IEEE Published in: 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT 2019) Date of Conference: 2-6 July 2019 Lviv, Ukraine. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8847889;

- Svitlana Vasiuta «Speech quality measurementmethods and models over ip-networks» in the 21st International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM 2020) organized by Cracow University of Technology (Poland) and technically sponsored by IEEE Poland Section, Poland Section PEL/IE Joint Chapter on December 9-11, 2020;

- Васюта С. П, .Хамула О. Г. Візуальне представлення даних в інфографіці. V Міжнародна науково-технічна конференція. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології print, multimedia & web (pmw—2020) Київ: 3.11-6.11.2020. с.126;

- Vasiuta, S., Tymchenko, O., Kunanets, N., Sosnovska, O., Khamula, O. Synthesis and research of a model of factors of infographics compositional design with elements of visual communication CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, pp. 303–322;

- Васюта С.П., Хамула О.Г. Інфографіка як інструмент для візуалізації навчального контенту. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології /тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф. (18-22 травня 2021), м. Харків. С. 75-76.

Стажування

Проходила наукове стажування для освітян, організоване Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян, поглиблення співпраці в академічній і науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща), отримала сертифікат (21.09.2019р.).

Контактна інформація

svitlanavasyta@gmail.com

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

  • Лабораторна робота 1.pdf
  • Мультимедійне видавництво

  • курсова_MM_20.pdf