Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Мультимедійні видання

worker

Васюта,
Світлана Петрівна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Мультимедійні видання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 186 «Видавництво та поліграфія» денної форми навчання.

Інформаційні технології ознаменувалися появою і інтенсивним розвитком мультимедіа як нового аудіо-візуального засобу масової комунікації. Завдяки їх унікальним можливостям та властивостям інтерактивності мультимедіа дозволяють моделювати користувацькі відчуття, надаючи глядачеві можливість брати участь в процесі створення аудіовізуального простору, взаємодіючи з різнорідними даними інтерактивної структури в діалоговому режимі. Засоби мультимедіа, спираючись на технологію віртуальної реальності.

Тому важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано проектувати різні види мультимедійних видань, а й володіли методологічними засадами підвищення їх ефективності використання та специфіки організації інформаційної безпеки цих видань.

Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Cилабус дисципліни посилання
Google Classroom код доступу: 5yvrvmn

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Інформаційна безпека електронних ресурсів

  • Лабораторна робота 1.pdf
  • Мультимедійне видавництво

  • курсова_MM_20.pdf