Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Дизайн контенту

worker

Васюта,
Світлана Петрівна

доцент,
кандидат технічних наук

Індивідуальна робота на період карантину.Завдання 1.pdf

Індивідуальна робота на період карантину.Завдання 2.pdf

Методичні рекомендації для заочної форми навчання_Дизайн контенту.pdf

Cилабус дисципліни           посилання

Анотація до курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дизайн контенту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Технологія електронних мультимедійних видань» денної форми навчання.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання щодо методології та засобів розробки дизайну веб-ресурсів; вивчення основних понять, принципів та особливостей проектування дизайну контенту; набуття навичок використання сучасних інформаційних технологій розміщення веб-розробок у всесвітньому інформаційному просторі. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.