Українська академія друкарства
  • E-mail: imt.uad.lviv@gmail.com
  • Телефон: +(380)-67-793-1638

Комп’ютерні технології графічної творчості

worker

Сабат,
Володимир Іванович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Cилабус дисципліни

 Посилання

Програма вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології графічної творчості» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Книжкова та станкова графіка» денної форми навчання.
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконують лабораторні завдання. Для індивідуалізації навчання студентам видаються диференційовані індивідуальні завдання до лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи та підготовки рефератів. Поточний контроль знань реалізовується під час проведення лабораторних занять шляхом виконання індивідуальних самостійних та контрольних завдань і тестування.

Події кафедри

кві
28
Засідання кафедри (Zoom)

13:00 — 316 ауд.

бер
10
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.

бер
03
Засідання кафедри

12:00 — 316 ауд.